Termeni și condiții

 

TERMENI ȘI CONDIȚII 

 

1. Elemente definitorii

 

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri si servicii de catre LE&LE GAMES SRL("raftulcujocuri.ro") prin intermediul magazinului virtual www.raftulcujocuri.ro catre Cumpărător și pot fi modificate oricând de către raftulcujocuri.ro.

 

Astfel, următorii termeni vor însemna:

 

Cumpărător - persoana fizică sau juridică ce lansează o Comandă.

 

Vânzător - societatea comercială LE&LE GAMES SRL cu s ediu social: Municipiul Tirgu Mures, Strada ARTEI, Nr. 3, Judet Mures, cod unic de inregistrare RO 25571045 din data 19.05.2009,J26/15201/2009 din data l8.05.2009, ldentificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J26152012009 

Bunuri și Servicii - orice produs sau serviciu care urmează a fi furnizat de catre Vânzător, Cumpărătorului.

 

Comandă - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile iar Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri si Servicii și să facă plata acestora.

 

Contract - o Comandă confirmată de catre Vânzător.

 

Drepturi de proprietate Intelectuală (în cele ce urmează DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Specificații - toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor așa cum sunt precizate in Comandă.

 

2. Documente contractuale

Prin lansarea unei Comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Daca Vanzatorul confirmă Comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de catre Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumparător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comanda neconfirmată ca având valoarea unui Contract. 

Confirmarea Comenzii se face telefonic sau electronic (e-mail).

Prețurile produselor din comanda sunt valabile 2 zile lucratoare de la data inregistrarii comenzii.

 

3. Extinderea obligatiilor vânzătorului

 

Informațiile prezentate pe site-urile vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. 

Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificari pentru aceasta. 

 

4. Dreptul de proprietate intelectuală si industrială

Numele site-ului precum și însemnele grafice sunt in proprietatea LE&LE GAMES SRL si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

 

5. Termene - penalități

 

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul să revendice daune suplimentare de la Vânzător, cand este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale din partea vânzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite.

 

În cazul în care Cumparatorul întarzie din vina sa plata mărfurilor în termenul prevazut în factura emisa de Vânzător, este obligat la plata unei penalitati de 0,5% pe zi din suma datorată.

 

În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se in termen de 3 zile lucrătoare.

 

 

6. Facturare - plăți

 

Prețurile produselor și serviciilor afișate în cadrul site-ului www.raftulcujocuri.ro includ T.V.A. conform legii în vigoare.

 

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate in Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

 

Vânzătorul raftulcujocuri.ro va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii în format electronic, prin adaugarea facturii în Contul Cumparatorului sau prin posta electronică, la adresa de e-mail mentionată de Cumpărător în Contul sau.

 

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumparatorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul său și să acceseze informațiile și documentele aferente fiecarei Comenzi, existente in Cont.

 

Prin această modalitate de comunicare Cumparatorul, accesand Contul sau de pe www.raftulcujocuri.ro, va deține o evidență a facturilor emise de raftulcujocuri.ro, putându-le salva și arhiva la rândul său.

 

Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul iși exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de catre raftulcujocuri.ro în Contul de client sau prin posta electronică, la adresa de e-mail mentionată în Contul său.

 

În cazul în care aceste informații sunt indisponibile pentru 48 de ore în contul de client, vă rugam să ne sesizați acest aspect pe adresa de mail: contact@raftulcujocuri.ro.

 

7. Riscuri si responsabilități

 

Livrare

 

Vânzătorul se obligă sa expedieze Bunurile si Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.

 

Transport - Ambalare

 

În afară de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarca de riscurile și responsabilitatile asociate cu Bunurile si Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaboreaza sau către reprezentantul Cumparatorului.

 

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

 

Vânzătorul va efectua livrare Bunurilor si Serviciile pe teritoriul Romaniei.

 

 

8. Acceptare și retur

 

Acceptarea va fi facută atunci cand Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele si Serviciile.

 

Pentru produsele vândute și livrate de raftulcujocuri.ro (LE&LE GAMES  SRL) cumparatorul beneficiază de returul produselor în 14 zile lucrătoare fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. Acestea trebuie să fie returnate în aceeași stare în care au fost livrate, în ambalajul original sigilat și etichetele intacte, însoțite de documentele care le-au insotit. Cheltuielile directe de returnare a produselor vor fi suportate de cumpărător. 

 

 

9. Garanții

 

Toate produsele comercializate de catre site-ul www.raftulcujocuri.ro.ro, cu exceptia celor resigilate, beneficiaza de conditți de garantie conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi (exceptie produsele resigilate), în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător in parte.

 

 

10. Transferul proprietății

 

Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (întelegand prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului). In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.

 

 

11. Răspundere

 

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.

 

Vânzătorul va fi raspunzator în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

 

 

12. Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

S.C. LE&LE GAMES SRL(„raftulcujocuri.ro”) este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal ANPC sub numărul ................

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (În continuare "GDPR") se aplică de toate statele Uniunii Europene. Prin GDPR se crează un cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul UE.

 

CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

 

Orice informație prin care o persoană fizică devine identificabilă, cum ar fi: un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, unul sau mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale etc.

 

 

CE ÎNSEAMNA PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL?

 

Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea prin transmitere (inclusiv catre terți), diseminare sau punere la dispoziție in orice alt mod, alăturarea/alinierea ori combinarea, blocarea/restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

CARE SUNT CATEGORIILE DE PERSOANE FIZICE ALE CĂROR DATE POT FI PRELUCRATE

 

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către LE&LE GAMES  aparțin clienților, persoane fizice sau juridice, sau celor  care se abonează la newsletter-ul Raftul cu Jocuri.

 

DE UNDE OBȚINE LE&LE GAMES  DATELE CU CARACTER PERSONAL

 

Datele se obțin direct de la client si/ sau un împuternicit al clientului în momentul în care acesta se înregistrează pe raftulcujocuri.ro în mod direct (on-line), telefonic sau personal la punctul de lucru al LE&LE GAMES .

 

ÎN CE SCOPURI PRELUCREAZĂ LE&LE GAMES  DATELE CU CARACTER PERSONAL

 

Datele sunt prelucrate în scopul furnizării produselor și serviciilor LE&LE GAMES precum și pentru activități de marketing, informare și fidelizare în cazul în care clienții au optat pentru acest lucru.

De asemenea, LE&LE GAMES  va  prelucra datele și în scopul analizelor interne, generarea de rapoarte financiare, previziuni și statistici, arhivare - atât în format fizic cât și electronic.

 

CĂTRE CINE VA PUTEA TRANSMITE LE&LE GAMES  DATELE CU CARACTER PERSONAL

 

Furnizorilor de servicii IT (mentenață site, dezvoltare software, hosting), firmele de curierat, de contabilitate.

Organelor judiciare din România și din alte țări, precum membrii ai instanțelor judecătorești, instanțelor arbitrale, parchetelor;

Autorități publice centrale și locale (de ex: Autoritatea Națională de Administrare Fiscala, din România și din alte țări, organe ale poliției;

 

DREPTUL PESOANELOR FIZICE CONFORM GDPR:

 

1.DREPTUL LA INFORMARE - dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea datelor cu caracter personal de către LE&LE GAMES ;

 

2. DREPTUL DE ACCES LA DATE - dreptul de a obține de la un operator datele personale pe care acesta le deține, inclusiv motivul pentru care le păstrează și către ce alte organizații le transmit;

 

3. DREPTUL LA RECTIFICARE - dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;

 

4. DREPTUL LA STERGEREA DATELOR ("DREPTUL DE A FI UITAT") - dreptul de a solicita, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, ștergerea datelor cu caracter personal; Acesta nu este un drept "absolut" și poate fi refuzat în anumite circumstanțe.

 

5. DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII - dreptul de a refuza ca LE&LE GAMES  să proceseze datele, chiar dacă v-ați dat consimțământul în trecut să facă acest lucru. Acest drept nu este absolut și poate fi refuzat în anumite circumstanțe. Dar LE&LE GAMES  trebuie să fie în măsură să arate ce face cu datele dvs., astfel încât să puteți decide să restricționați procesarea dacă doriți.

6. DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR - dreptul de a primi datele cu caracter personal  pe care le deține LE&LE GAMES  într-o modalitate structurată pentru a putea fi folosite în altă parte.

7. DREPTUL LA OPOZIȚIE - dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară, ca datele cu caracter personal să faca obiectul unei prelucrari, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale;

8. DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII BAZATĂ EXCLUSIV PE PRELUCRARE AUTOMATĂ- dreptul de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afecteaza în mod similar, într-o masură semnificativă, persoanele vizate;

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cum pot să verific și să îmi preiau toate datele personale?

În secțiunea CONTUL MEU este disponibilă o nouă opțiune numită MY PERSONAL DATA în care puteți poate prelua toate datele personale colectate de LE&LE GAMES , în format PDF sau CSV.

2. Cum pot cere ștergerea datelor personale?

Ne puteți trimite un mesaj la contact@raftulcujocuri.ro prin care să cereți rectificarea sau ștergerea datelor dvs., justificându-vă cererea.

3. Cum se va efectua ștergerea datelor mele?

În urma cererii dvs. justificate, LE&LE GAMES  va șterge toate datele dvs. de pe www.raftulcujocuri.ro. Totuși, datele dumneavoastră de facturare vor ramâne în arhiva societătii, in conformitate cu legislația din România.

 

13. Forta majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părtilor și care nu poate fi evitat.

 

14. Legea aplicabilă - Jurisdicția 

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între raftulcujocuri.ro si utilizatori / clienti / cumparatori se vor rezolva pe cale amiabilă sau, in cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi solutionate de instanțele judecatoresti române competente. 
Pentru solutionarea online a litigiilor puteti accesa: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO

 


© 2020 - LE&LE Games SRL- Toate drepturile rezervate